Darování antigenního testu škole

Vydáno: 1 minuta čtení

Jak mohou být děti ve školách testovány vlastním testem?

Podle mimořádných opatření upravující testování mají být žáci testováni preventivními antigenními testy, které jim poskytla škola. Některé školy a rodiče řeší tuto situaci tak, že rodič daruje antigenní testy škole (tedy uzavře s ní darovací smlouva) a škola je zpátky „poskytne“ jejich dítěti. Dítě tak bude testováno vlastním a zpravidla méně invazivním antigenním testem.

Jaké jsou možnosti? Vše najdete v Pracovní situaci "Darování antigenního testu škole". Připravený je pro vás i vzor této darovací smlouvy. 

 

Zdroj: https://www.rizeniskoly.cz/cz/pracovni-situace/darovani-antigenniho-testu-skole.zs-1264.html