Co je Roblox a proč je důležité o něm vědět?

Vydáno: 8 minut čtení

Roblox je multiplayerová sociální platforma určená zejména k hraní nejrůznějších her v online 3D prostoru, proto je velmi oblíbená především u dětských uživatelů internetu. Podle údajů z roku 2020 měla tato herní platforma 150 milionů aktivních hráčů (což překonává počet hráčů oblíbeného Fortnite či Minecraftu) a v USA Roblox hrála více než polovina dětí mladších 16 let. 

Přístup do Robloxu je velmi snadný. Po jednoduché registraci na webových stránkách www.roblox.com získáte přístup do herního účtu, kde se vám automaticky vygeneruje herní avatar, kterého si pak můžete dále upravovat. Uživatelům jsou k dispozici komunikační nástroje, eshop pro různé druhy nákupů, nabídka online her (plošinovky či střílečky, tak i skákačky, závodní hry, či různé druhy simulátorů) i nástroj pro tvorbu vlastních online her, které je možné sdílet s ostatními uživateli.  Právě na kreativitě je Roblox postaven - drtivou většinu her, které Roblox nabízí, totiž vytvořili jeho vlastní uživatelé, a těch je na Robloxu více než 1,25 milionů.

K nákupům nejrůznějšího herního vybavení a vylepšení se používá speciální virtuální měna, která se nazývá Robux. Robuxy lze získat několika cestami, např. výrobou a prodejem virtuálních itemů (např. virtuálního oblečení), výrobou zpoplatněných online her, virtuální inzercí, případně nákupem za reálné peníze ve formě předplatného či dárkových karet. Dárková karta na 800 Robuxů, kterou můžete pořídit například na Amazonu, stojí 10 $. Roblox nabízí také herní merch (herní trička či hračky).

Rizika spojená s Robloxem

Jako každá masová online herní platforma zaměřená na děti také Roblox přitahuje pozornost nejrůznějších sexuálních abuzérů. To není problém pouze Robloxu, ale v podstatě všech multiplayerových her s vysokou koncentrací dětských hráčů, které umožňují synchronní či asynchronní formy komunikace (chat, soukromé zprávy). Drtivá většina rizikové komunikace v online prostředí totiž začíná prostřednictvím herního chatu či soukromých zpráv, teprve pak přechází na jiné komunikační platformy, které mají více funkcí (typicky Discord). Zde dochází už častěji dochází k sexuálně explicitní komunikaci, výměně intimních materiálů, sdílení pornografického obsahu apod.

Se sexuálně explicitními incidenty se ale můžeme ojediněle setkat také v prostředí Robloxu. Příkladem je nabourání se do herního prostředí a jeho modifikace umožňující nevhodné sexuální chování vůči avatarovi jiného hráče. Zaznamenáno bylo např. znásilnění virtuálního avatara sedmileté dívky ze Severní Karolíny. Dívka tak byla konfrontována s velmi realistickým ztvárněním sexuálního útoku na avatara, který představoval její virtuální identitu. Incident zachytila matka dívky.


(Znásilněný avatar sedmileté dívky)

K častěji hlášeným problémům patří kontaktování dětí s žádostí o připojení do sexuálně zaměřených místností, které lze na Robloxu samozřejmě také nalézt. O těchto praktikách informovala matka šestileté dívky z Austrálie, která dostala na Robloxu pozvánku do soukromé místnosti od svého virtuálního kamaráda. V místnosti nalezla množství souložících avatarů předvádějících nejrůznější sexuální polohy.

 

(Na Robloxu lze nalézt i pornografický obsah)

 

K dalšímu incidentu došlo např. ve Velké Británii v roce 2020, kdy se stal 11letý hráč Robloxu terčem vydírání a výhrůžek ze strany dalšího uživatele, který od něj pod pohrůžkou ublížení rodině vyžadoval zaslání chlapcova sexuálního videa. Děti jsou v tomto období na podobné výhružky velmi citlivé a často jsou ochotny jim vyhovět, proto je vyhrožování a vydírání dětí potenciálně velmi nebezpečné. 

Bohužel i na Robloxu nalezneme mnoho případů, ve kterých bylo dítě v herním prostředí osloveno online predátorem usilujícím o bližší kontakt. Matka osmiletého chlapce z Lousiany např. popsala, jak byl její syn na této platformě osloven neznámým uživatelem, který s ním začal hrát online hry. V rámci této konverzace začal neznámý uživatel velmi rychle zjišťovat osobní údaje a další informace (jména školy, adresu bydliště). Vylákal od chlapce také fotografii a na základě níž požadoval také fotografie intimní. V dalších případech pak děti zaznamenaly dokonce žádosti o osobní schůzky v reálném světě.

Zkušenosti s Robloxem reportují také čeští rodiče - poradna projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci zaznamenala v průběhu let 2020-2021 řadu případů, ve kterých rodiče zachytili podezřelou komunikaci svého dítěte s neznámým uživatelem Robloxu. Na poradnu se např. obrátili rodiče devítiletého chlapce, který jim oznámil, že někdo pod nickem XY oslovuje česky mluvící dětské hráče a nabízí jim výměnou za nahé fotografie a videa (tzv. nudesky) virtuální měnu Robux. O měsíc později se pak na poradnu obrátila maminka osmiletého chlapce s podezřením na kyberšikanu - jejího syna přes Roblox oslovila osoba vydávající se za policistku, která chlapci psala, že by s ním chtěla mít sexuální styk, vydírala ho a vyhrožovala, že pokud o jejich konverzaci někomu řekne, „tak bude zle“. Na podobný typ konverzace samozřejmě děti nejsou připraveny a vnímají ji jako velmi traumatizující.

Robloxu se nevyhýbají ani běžné druhy online podvodů, ke kterým patří phishing (různé klony stránek Robloxu, které se snaží získat od uživatelů přihlašovací), nejrůznější druhy scamu (např. nabídka Robuxů „zdarma“ pod podmínkou předání osobních údajů, instalace problémového softwaru nebo drobné finanční platby) apod.

 

 

Bezpečnostní nástroje Robloxu

Roblox je vybaven řadou nástrojů pro rodiče, kterými mohou zvýšit bezpečí účtu dětí. Mezi tyto nástroje patří např. možnost vypnout viditelnost věku, vypnout chat nebo nastavit jeho přísnější kontrolu a cenzurovat nevhodnou slovní zásobu (automaticky či moderovaně). 

Vzhledem k výskytu rizikového chování Roblox posílil moderátorský tým, který je schopen rychleji na nežádoucí a nebezpečné chování reagovat. Zajímavou funkcí je také např. automatická detekce nevhodného oblečení avatara (systém např. detekuje nahé avatary). Další možnosti zabezpečení najdete na https://corp.roblox.com/parents/

Rozumně a bezpečně

Jak již bylo řečeno, výše uvedené problémy se týkají všech online prostředí, na kterých dochází ke kumulaci většího počtu dětí. Nelze tedy říci, že by některá z oblíbených her byla nebezpečnější než jiná. Tvůrci oblíbených her obvykle systematicky pracují na zajištění bezpečného herního prostředí a reagují na většinu závažných incidentů, ke kterým uvnitř těchto prostředí dochází. Drtivá většina online her je také vybavena možnostmi nahlásit problém přímo moderátorovi či administrátorovi hry. 

Úplnou bezpečnost online prostředí však přes veškerou snahu zajistit nelze. Šance, že se dítě může dostat do nějaké rizikové situace, je tady vždy. Jednou možností je cesta zákazů, která však problém obvykle neřeší, neboť dítě může dohnat k obcházení rodiče. Zákazy navíc vytváří vzájemnou bariéru, která dítěti obvykle brání v tom, aby se při hledání pomoci obrátilo na rodiče. Efektivnějším způsobem je cesta prevence, tedy přípravy na potenciální rizika, neboť seznámením dítěte s problémy ho učíme, jak se jim vyhnout, případně jak minimalizovat způsobené škody. Ostatně stejně postupujeme také při prevenci různých rizik, se kterými se může dítě setkat v reálném offline světě.

Součástí prevence by mělo být seznámení dítěte se základními pravidly bezpečného chování v online prostředí. K těm patří zejména pravidla spojená s komunikací s jinými online uživateli (např. co smíme a nesmíme sdílet, co bychom o sobě neměli prozrazovat apod.), pravidla spojená se zabezpečením účtu (silné heslo, dvoufázová ověřování), pravidla spojená s rizikovými situacemi (kde hledat pomoc, proč je důležité oznámit incident rodiči) apod.

Nesmíme zapomínat ani na komunikaci rodičů s dětmi, díky které je možné mít chování dětí i to, jak se k nim chovají ostatní uživatelé, lépe pod kontrolou a potenciální problémy tak odhalit už ve chvíli jejich vzniku.


Zdroj: Kamil Kopecký, Veronika Krejčí; E-Bezpečí; Univerzita Palackého v Olomouci