Člověk v tísni včera ocenil projekty mladých lidí, kteří aktivně zlepšují okolní svět

Vydáno: 7 minut čtení

Včera večer převzali v zaplněném sále pražského Kina Lucerna z rukou významných osobností kulturního a společenského života a disentu mladí lidé ocenění za aktivní přístup, kterým se snaží zlepšovat své okolí. Porota, složená zástupců partnerských organizací, vybrala jednoho vítěze v každé ze tří základních věkových kategorií (ZŠ, SŠ, do 30 let) z celkem 75 nominovaných projektů. Zvláštní uznání Člověka v tísni získal student Univerzity Karlovy Najmin Kamilsoy z Ázerbájdžánu. 

Laureáti

Kategorie ZŠ – Dám ti kus sebe

Jako první vystoupil na pódium žák sekundy Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy, Kryštof Kalát, aby převzal cenu z rukou Věry Roubalové a Miloše Rejchrta za organizaci dvouhodinové osvětové akce Dám ti kus sebe, na níž představil svým spolužákům projekt Dlouhovláska – salon, který vyrábí paruky pro lidi s onemocněním způsobujícím ztrátu vlasů. Kryštof si během akce nechal ostříhat své dlouhé vlasy, aby je Dlouhovlásce daroval. Zároveň byly během akce předány nové paruky dvěma dětem, které v důsledku nemoci přišly o své vlastní vlasy. „Dal jsem kus sebe někomu, kdo neměl takové štěstí jako já. Ten pocit potom byl strašně fajn a přál bych ho každému zažít,“ popisuje své pocity Kryštof. Jako odměnu k Ceně získal kurz nebo zážitkovou aktivitu v hodnotě pěti tisíc korun dle svého výběru a vstup do Centra moderního umění DOX pro celou třídu.

Kategorie SŠ – Menšiny mezi námi

Následovala kategorie středoškoláků, v níž získali ocenění studenti litoměřického gymnázia. Ti již šestým rokem pravidelně pořádají pro širokou veřejnost besedy s příslušníky menšin žijících v Litoměřicích a okolí s cílem zlepšení integrace cizinců a zvýšení respektu a tolerance k odlišným kulturám či životnímu zaměření. „Zatím jsme uspořádali celkem dvanáct besed, na které jsme pozvali i odborníky na problematiku související s hosty (např. integračního pracovníka, pracovnici Muzea romské kultury, válečného zpravodaje z Majdanu atp.). Ze začátku jsme se zaměřovali na menšiny národnostní: Mongolů, Ukrajinců, Vietnamců, Romů, Němců, Židů, Syřanů a Američanů. Postupem času se pojem "menšiny" rozšířil i na jiné než národnostní, a tak proběhly i besedy s homosexuály, vegetariány a vegany, mladými lidmi v politice či příslušníky náboženských komunit,“ popisuje Marie Hervertová z projektu. Studenti si sami zpracovávají žádosti o granty či dotace, z nichž je hrazen pronájem sálu, občerstvení i cestovné hostům. Zajišťují organizaci a propagaci celé akce, plní roli moderátorů či tlumočníků. Součástí besed je vždy kulturní program - např. výstava fotografií z dané země, ochutnávka kuchyně nebo taneční vystoupení. Cenu jim předala Bára Urbanová zástupkyně loňského vítězného projektu v kategorii do 30 let (Stužák) spolu s Karlem Kovářem (Kovym). Studenti získali vzdělávací cestu do Bruselu, organizovanou Evropskou komisí.

Kategorie do 30 let – Konsent – Když to nechce, tak to nechce

Přehlídku vítězných projektů v rámci tří základních věkových kategorií zakončili Aňa Geislerová a Jaromír Nosek, když předali ocenění zástupkyním projektu na prevenci sexuálního obtěžování a násilí s názvem Konsent. Jedná se o skupinku tří dobrovolnic, které už třetím rokem pořádají na českých školách na toto téma workshopy pro dospívající a jejich rodiče, vystupují v médiích, pořádají veřejné debaty, promítání, ale také třeba párty. Finanční prostředky k realizaci těchto aktivit získaly prostřednictvím crowdfundingové kampaně, v níž vybrali tři sta třicet tisíc korun. Za svou činnost včera, kromě samotného ocenění, získaly i studijní cestu do Norska pořádanou Norským velvyslanectvím.
„Každá desátá Češka a každý třicátý třetí Čech za svůj život zažije znásilnění. Cizí člověk je však oproti všeobecně rozšířené představě pachatelem takového činu jen v pouhých deseti procentech případů. Chceme přispět k tomu, aby se všechny ženy (i muži) mohly cítit bezpečně. Věnujeme se prevenci znásilnění a sexuálního obtěžování. Neříkáme ženám, co mají dělat, aby jim nikdo neublížil, ale mluvíme o násilí s lidmi, kteří by se ho mohli dopustit. Ne všichni nás berou pozitivně, stejně jako hnutí #metoo, máme ale mnoho hlasitých podporovatelů a zastánců. Často dostáváme zprávy s díky za to, co děláme. V průběhu tří let jsme se staly relevantními aktéry v problematice ženských práv, jsme aktivní součástí České i Evropské ženské lobby,“ uvádí Johanna Nejedlová z Konsentu.


Cena diváků České televize

Kromě základních věkových kategorií byla vyhlášena i Cena diváků České televize, hlavního mediálního partnera. O tom, který z projektů ji získá, rozhodla prostřednictvím internetového hlasování veřejnost. Cenu vítězům předal Milan Fridrich, ředitel programu České televize, a to zástupcům spolku PagoPago – Zalesňování Jeseníků. Ti zahájili úspěšnou iniciativu na obnovu lesů po kůrovcové kalamitě, díky které přijíždějí dobrovolníci z celého světa do Jeseníků vysazovat nové stromy. Za jediný rok se jim podařilo vysadit úctyhodných 100 000 stromů a dalších 300 000 rozdali. Věnují se trvale udržitelnému hospodaření, samozásobitelství a pořádají také kurzy pro veřejnost.

Zvláštní uznání Člověka v tísni

Během večera udělil Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni, také zvláštní uznání za občanskou aktivitu Najminu Kamilsoyovi [Nečminu Kamilsojovi], studentu oboru Veřejná politika Univerzity Karlovy, původem z Ázerbájdžánu. Najmin Kamilsoy byl v minulosti aktivní v rámci občanského hnutí NIDA, nezávislé mládežnické organizace založené několika mladými lidmi v roce 2011 ve snaze dosáhnout v Ázerbájdžánu demokratických a sociálních změn a přispět k ochraně lidských práv. Byl aktivně zapojen do mezinárodních advokačních kampaní, především v rámci Rady Evropy a OSN, upozorňujících na případy politických vězňů v jeho vlasti. S jeho přispěním bylo propuštěno několik nespravedlivě odsouzených lidí, včetně jeho otce, známého obhájce lidských práv Intigama Alijeva. V současnosti spolupracuje s několika nevládními organizacemi, které v Ázerbájdžánu působí. „V mé zemi se aktivismus trestá, kvůli aktivismu Vás spíše zastrašují, než odměňují. Ani v době, kdy byli mí přátelé zatýkáni a zastrašováni, jsem neztratil naději v lepší budoucnost pro svoji zemi. Vždy jsem se snažil hájit lidská práva. Věřil jsem totiž v sílu toho, co dělám. Je nesmírně důležité, aby i mládež byla aktivní. Myslím si, že pokud se spojí jednotlivci na základě společně sdílených hodnot, tak se může podařit změnit věci k lepšímu. Toto uznání je pro mě čest. Dává mi obrovskou morální podporu,“ uvedl Najmin Kamilsoy při převzetí ceny.

Řízení školy online

O Ceně

Iniciátorem a hlavním organizátorem Ceny Gratias Tibi (z lat. „Děkuji Tobě“) je společnost Člověk v tísni a její program Jeden svět na školách (JSNS), který se už od roku 2001 snaží inspirovat mladé lidi k aktivnímu, zodpovědnému a otevřenému přístupu ke světu, v němž žijeme. Cena byla letos udílena šestým rokem. Od svého počátku v roce 2014 se těší podpoře výrazných partnerů, kteří se dlouhodobě podílí na rozvoji občanské společnosti v České republice. Ze všech 75 projektů, které byly v letošním roce nominovány, vybrala porota během společného sezení nejprve devět finalistů (tři v každé ze tří základních věkových kategorií) a z nich pak po náročném a dlouhém rozhodování tři vítěze. O vítězi Ceny České televize rozhodla hlasováním veřejnost. Ta vybírala na základě medailonků devíti finálových projektů, zveřejněných na webu České televize.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 16. května 2019; JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH - JSNS | Člověk v tísni, o. p. s.