Aktuální informace pro školy a školská zařízení k testování ve dnech 8. a 15. 11. 2021

Vydáno: 2 minuty čtení

Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Kterých škol se testování týká

Screeningové testování se týká škol, které mají místo poskytování vzdělávání v některém z následujících okresů:

  • v hlavním městě Praze a okresech Beroun, Kolín, Praha-západ, Praha-východ, Strakonice, Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Rokycany, Louny, Olomouc, Šumperk, Jihlava, Blansko, Brno-město, Vyškov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kroměříž, Vsetín a Zlín

a to s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení. Více informací ke screeningovému testování naleznete přímo v Pokynu ke screeningovému testování.

Jak budou distribuovány testy

Školám v těchto okresech budou poskytnuty (prostřednictvím ORP či jiným, v místě obvyklým způsobem) testy ze zásob MŠMT (testy SEJOY). Počet testů, druh testu a celkové ocenění testů, které jsou jednotlivým školám určeny v plánované distribuci, je uveden v přiloženém distribučním seznamu. Údaj o počtu testů pro každou školu v této distribuci vychází z údajů v systému sběru dat v šetření Covid 5 a zohledňuje zásoby testů, které školám zůstaly z předchozí distribuce, předpokládaný počet dětí/žáků k testování, dva běhy testování a rezervu ve výši 10 %.

V seznamech jsou školy, které vykázaly dostatečné zásoby testů pro 2 kola testování, uvedeny s nulovou hodnotou.

K testování použijte prosím testy z vašich zásob a stávající distribuce s ohledem na jejich datum expirace. Nejdříve tedy použijte testy, které expirují nejdříve. Doplňujeme, že pokud se škola rozhodne v uvedených termínech testovat děti a žáky RT-PCR metodou, nebudou jí takové testy ze strany MŠMT hrazeny.

Další informace

Průběh testování bude obdobný jako při plošném screeningovém testování v září, viz web edu.cz https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/.

 

Zdroj: https://www.edu.cz/msmt-vydalo-aktualni-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-s-ucinnosti-od-8-a-15-11-2021/