Mgr. Štěpánka Thérová

  • Článek
Podle školského zákona platí, že všichni občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají zajištěn přístup ke vzdělávání a školským službám podle tohoto zákona za stejných podmínek. Současná právní úprava se snaží vzdělávání cizinců na našem území všemožně podporovat. Musíme si však uvědomit, že v České republice je úředním a hlavním dorozumívacím jazykem jazyk český. Ten se používá i jako vyučovací jazyk v základních a středních školách. Určitý výjimečný status má pouze jazyk národnostních menšin definovaných zákonem (polština).
Vydáno: 17. 08. 2018