Mgr. Vladěna Šnoblová

  • Článek
Psychologická diagnostika v současnosti představuje dynamicky se rozvíjející odvětví psychologie. V oblasti diagnostiky dětí stále převažuje poptávka po diagnostických nástrojích umožňujících hodnotit schopnosti dětí, a to zejména v souvislosti s nástupem do školy. Dominuje tedy diagnostika školní zralosti dětí. Tato oblast zahrnuje široké spektrum dovedností, které jsou pro nástup do školy a její úspěšné zvládnutí nezbytné. Jednou z rozvinutých dispozic představujících zralost dítěte je pozornost, která jako jeden z významných faktorů ovlivňuje úspěšnost ve školním prostředí.
Vydáno: 20. 10. 2017
  • Článek
Šikana je dlouhodobé a opakované ubližování jedinci nebo skupině jinými jedinci nebo skupinou. Může se jednat o šikanu fyzickou, kdy dominují projevy fyzického násilí a agrese, ale existuje také šikana psychická, mezi jejíž projevy můžeme počítat nejrůznější posměšky, nadávky, urážky, ale také ignorování a vyčlenění z kolektivu. Ráda bych se věnovala problému dopadů šikanování na oběť.
Vydáno: 24. 05. 2016