Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Zápisy do 1. ročníků základního vzdělávání

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Informace o zápisech dětí do 1. ročníků základních škol se sledují prostřednictvím statistických šetření k 28. únoru příslušného kalendářního roku. Publikovaná data obsahují počty zapisovaných, zapsaných a počty dětí s odkladem povinné školní docházky a dále se člení podle typu třídy (běžná, speciální), věku a zdravotního postižení dítěte.

Rok 2015/16

Údaje o zápisech do 1. ročníku základního vzdělávání pro rok 2015/16 (data k 28. 2. 2015) naleznete zde (soubor typu xlsx, 241 kB).

Rok 2014/15

Údaje o zápisech do 1. ročníku základního vzdělávání pro rok 2014/15 (data k 28. 2. 2014) naleznete zde (soubor typu xls, 249 kB).

Rok 2013/14

Údaje o zápisech do 1. ročníku základního vzdělávání pro rok 2013/14 (data k 28. 2. 2013) naleznete zde (soubor typu xls, 225 kB).

Rok 2012/13

Údaje o zápisech do 1. ročníku základního vzdělávání pro rok 2012/13 (data k 28. 2. 2012) naleznete zde (soubor typu xls, 371 kB).

Rok 2011/12

Údaje o zápisech do 1. ročníku základního vzdělávání pro rok 2011/12 (data k 28. 2. 2011) naleznete zde (soubor typu xls, 210 kB).

Rok 2010/11

Údaje o zápisech do 1. ročníku základního vzdělávání pro rok 2010/11 (data k 28. 2. 2010) naleznete zde (soubor typu xls, 221 kB).

Diskuse - Počet příspěvků: 0