Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace krajů ČR k žádostem středních a vyšších odborných škol o zápis jedinečných oborů do rejstříku škol a školských zařízení

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v dohodě s Asociací krajů ČR a v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011-2015, kapitolou 4: Optimalizace sítě středních a vyšších odborných škol – Kritéria rozvoje regionálního školství – bod 2. vydává seznam oborů vzdělání, k jejichž zápisu do oborového seznamu v jiné škole v rejstříku škol a školských zařízení je nutná dohoda v rámci Asociace krajů ČR a MŠMT.

Kód oboru

Název oboru

           OBORY S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 

2362L01

Optik

2369L01

Technik - puškař

3343M01

Výroba hudebních nástrojů

3441M01

Polygrafie

3452L01

Tiskař na polygrafických strojích

3908M01

Požární ochrana

4142M01

Vinohradnictví

4143L51

Rybářství

4143L52

Trenérství dostihových a sportovních koní

4143M01

Rybářství

4146M01

Lesnictví

8241M01

Užitá malba

8241M02

Užitá fotografie a média

8241M03

Scénická a výstavní tvorba

8241M04

Průmyslový design

8241M05

Grafický design

8241M06

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

8241M07

Modelářství a návrhářství oděvů

8241M08

Tvorba hraček a herních předmětů

8241M09

Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků

8241M10

Řezbářství

8241M11

Design interiéru

8241M12

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

8241M13

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

8241M14

Textilní výtvarnictví

8241M15

Tvorba a vzorování bižuterie

8241M16

Kamenosochařství

8241M17

Multimediální tvorba

8241M18

Uměleckořemeslná stavba varhan

8242M01

Konzervátorství a restaurátorství

8244M02

Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

8248L01

Starožitník

8251L01

Uměleckořemeslné zpracování kovů

8251L02

Uměleckořemeslné zpracování dřeva

8251L03

Uměleckořemeslné zpracování textilu

8251L04

Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky

8251L05

Uměleckořemeslné zpracování skla

8251L06

Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů

8251L51

Umělecké řemeslné práce

    OBORY S VÝUČNÍM LISTEM

2365H02

Lodník

4153H01

Rybář

8251H01

Umělecký kovář a zámečník, pasíř

8251H02

Umělecký truhlář a řezbář

8251H03

Zlatník a klenotník

8251H04

Umělecký keramik

8251H05

Vlásenkář a maskér

8251H06

Umělecký štukatér

8251H07

Umělecký pozlacovač

8251H08

Umělecký sklenář

8251H09

Umělecký rytec

   OBORY KONZERVATOŘÍ

8244P01

Hudba

8245P01

Zpěv

8246P01

Tanec

8246P02

Současný tanec

8247P01

Hudebně dramatické umění

                  OBORY VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

3331N

Zpracování dřeva

3742N

Poštovnictví a logistika

4144N

Zahradnictví

8241N

Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

8242N

Konzervátorství a restaurátorství

8243N

Multimediální tvorba

8244N

Hudba

8247N

Dramatické umění


Diskuse - Počet příspěvků: 0