Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Průvodce upraveným RVP ZV od září 2016

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2013

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a Standardy pro základní vzdělávání

Učitelé základních škol dostali od ministerstva školství ukázku doporučených osnov tří předmětů: češtiny, matematiky a angličtiny

Školní vzdělávací program pro školy s ročníky pouze 1. stupně - Příklady, ukázky, pohledy z praxe

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Informace odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT k učebnímu plánu RVP ZV

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách

Framework Education Programme for Basic Education

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - verze 2007

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Archiv


Diskuse - Počet příspěvků: 0