Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Ministerstvo školství posílí zajištění míst pro děti v mateřských školách

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: MŠMT

Novela školského zákona, kterou dnes projedná Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu, obsahuje kromě dalších změn i zavedení nároku na přednostní přijetí dítěte do mateřské školy nejen pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, ale rovněž i pro děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou věku 4 let a od školního roku 2018/2019 i pro i pro děti starší 3 let. Cílem je vytvoření jistoty pro rodiče, že jejich děti budou přijaty do předškolního vzdělávání. Toto opatření by mělo výrazně napomoci skloubení rodinného a profesního života a je v souladu se zásadami společného vzdělávání.

Zásadním novým prvkem je uložení povinnosti řediteli mateřské školy přednostně přijmout dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Toto opatření zakotvuje právo na umístění dítěte v předškolním vzdělávání. MŠMT vítá zájem České ženské lobby i dalších organizací o tuto problematiku. V rámci projednávání návrhu ve výboru PSP bude předložen pozměňovací návrh zpravodaje sněmovního tisku, který upřesňuje, že je povinností obce zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání čtyřletých dětí od roku 2017 a tříletých dětí od roku 2018 v mateřské škole.

MŠMT zpracovalo kvalifikovaný odhad potřebných kapacit mateřských škol, a to až do členění na úrovni okresů. Z výpočtu vyplývá, že odhadovaná populace dětí ve věku 3–5 let bude v roce 2017 skoro o 30 tis. dětí (cca o 8 %) slabší než v roce 2014. K počtu dětí ve věku 3-5 let byly přičteny i děti, které jsou starší pěti let a mají odklad nástupu povinné školní docházky. Z porovnání celkového počtu deklarovaných kapacit mateřských škol k 1. září 2015 s očekávanými počty dětí docházejících do mateřských škol vyplývá, že v drtivé většině okresů České republiky budou kapacity mateřských škol v následujících letech dostačující pro docházku dětí ve věku tří let až do věku zahájení povinné školní docházky. MŠMT zároveň plánuje podporu zvyšování kapacit v předškolním vzdělávání i podporu zvyšování kvality vzdělávání v mateřských školách. „Podporujeme návrh MŠMT na zavedení přednostního přijímání čtyřletých a tříletých dětí do mateřských škol ve spádovém obvodu obcí a jsme připraveni podílet se za finančního přispění státu na zvyšování kapacit v předškolním vzdělávání i na dalších aktivitách, které zlepší kvalitu mateřských škol a jejich dostupnost“, uvedl předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Cílem MŠMT je podpora a organizace předškolního vzdělávání tak, aby to byl systém srozumitelný a předvídatelný nejen pro obce a mateřské školy, ale i pro rodiče. Předškolní vzdělávání umožňuje efektivně rozvíjet kompetence potřebné pro život a můžeme tak předcházet školnímu neúspěchu u dětí, které nemají zajištěny podmínky kvalitního domácího zázemí. V mateřské škole dítě získává sociální dovednosti, osobnostně se rozvíjí, získává různorodé podněty, učí se fungovat v kolektivu a budovat vztahy. V neposlední řadě dochází ke včasné diagnostice a případné péči o děti se speciálními potřebami.


Diskuse - Počet příspěvků: 0