Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Kdy, komu a jak je škola povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona reaguje na zcela mimořádnou krizovou situaci, která nastala ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kdy byla v důsledku vládou ČR vyhlášených krizových opatření zakázána osobní přítomnost žáků ve školách. Tato krizová situace ukázala, že je nezbytné pro případ uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách stanovit jednoznačná pravidla pro poskytování distančního vzdělávání, tedy zejména kdy, komu a jak je škola povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

Novelou zákona, která určí zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách, by se měli poslanci zabývat ve zrychleném řízení na podzim tohoto roku.

Zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=ALBSBRPDCDB7


Diskuse - Počet příspěvků: 0