Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

I podzimní termín maturit přinesl z hlediska škol a studentů některá zlepšení

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: EDUin

Kromě počtu úspěšných a neúspěšných u podzimního maturitního termínu je dobré si všímat i postupného zvyšování kvality servisu pro studenty. Jestliže ještě v roce 2010 byly testy i po vyplnění „tajné“, studenti dostávali výsledky pozdě a v podobě, která jim neumožňovala se kvalifikovaně odvolat, dnes je okamžité zveřejňování testů a klíčů správných odpovědí už samozřejmé. Známe i složení validačních komisí, které ověřují korektnost úloh. V podzimním termínu maturit přibyly dvě důležité novinky.

V podzimním termínu státních maturit 2013 zprovoznil CERMAT dvě novinky:

Webový portál zpřístupňující výsledky všech maturitních zkoušek.

Proč je to důležité: Zveřejnění co nejkomplexnějších dat umožňuje snížit riziko zjednodušování výsledků maturit na pouhé pořadí nejlepších škol. Právě jejich úplná přístupnost umožní detailněji nahlédnout do výsledků jednotlivých škol a žáků, zároveň ale zvýrazňuje problematičnost snah vyrobit z těchto výsledků žebříčky a TOP 10, které kvalitu školy umí zohlednit jen velmi nepřesně.
Kde je slabé místo: Zatím tabulky neobsahují výsledky žáků, kteří konali zkoušku s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP), tedy obvykle s nějakým hendikepem. To je jednak zklamání pro tyto žáky, jejich výsledek se do výsledků školy nezapočítává, jednak to v některých případech výrazně zkresluje výsledky školy v jednotlivých zkouškách. Pokud například čtvrtina třídy dělala zkoušku s PUP.

Webový portál si můžete prohlédnout ZDE.

Podrobný výpis výsledku zkoušky včetně bodů za jednotlivé otevřené úlohy:

Proč je to důležité: V jarním maturitním termínu přibyly v testech i otevřené úlohy. Cermat ale souhrn výsledků všech úloh sděloval studentovi jako jedno číslo. Nebylo tedy možné rozlišit, ve které úloze udělal student chybu. CERMAT vyslyšel žádosti odborné a učitelské veřejnosti a posílá každému studentovi podrobný výpis, ze kterého je jasné, která úloha byla uzavřená, která otevřená a jak v ní student uspěl. To zvyšuje informovanost o výsledku zkoušky a umožňuje kvalifikovaněji zvážit, zda má smysl podávat proti výsledku odvolání.
Ukázku výpisu najdete v příloze TZ.

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Cermat zaslouží uznání, že se mu od jarního kola maturit podařilo zlepšit služby a zpětnou vazbu pro studenty. Portál, který umožňuje nahlédnout do maturitních výsledků jednotlivých škol a žáků, i podrobné výpisy výsledků maturitních testů, to jsou významné změny k lepšímu. Přitom u portálu se ještě na jaře mluvilo o tom, že bude zprovozněn až s dalším ročníkem maturit. Doufejme, že se projekt podaří dotáhnout tak, aby poskytoval školám opravdu úplné informace. A bylo by dobré, aby CERMAT veřejnosti vysvětlil, proč zatím nepublikuje výsledky žáků s uzpůsobenými podmínkami.“


Diskuse - Počet příspěvků: 0