Učíme se příběhem 2: Výuka literatury ve spolupráci s neformálním vzděláváním

Vydáno:
Aby bylo sdílení příběhů prezentovaných literárním vyprávěním možné, je nutno respektovat určitá pravidla. Četba literárních vyprávění je tedy zvláštní hra, která má – jako každá jiná hra – svá pravidla.
Jiří Hrabal – Jak rozumět literárnímu vyprávění?
Učíme se příběhem 2
Mgr.
Tereza
Nakládalová
Metodička čtenářského programu Nové školy, o. p. s.
Projekt Nové školy, o. p. s.,
Učíme se příběhem
, který jsme představili v minulém čísle, si vytyčil za cíl zkoumat se žáky v citátu zmiňovaná pravidla hry a hru zvanou četba literárního vyprávění hrát s co největším užitkem, potěšením a také co nejčastěji. To samo o sobě zní možná pro pedagogy lákavě, ale zároveň jistě velmi mlhavě. V tomto článku se proto podíváme do představovaného programu a na konkrétním tématu z naratologie si ukážeme, jak program žáky učí rozumět literárnímu vyprávění a jaké prostředky k tomu dává pedagogům do rukou.
Celý program se skládá
ze tří volně navazujících úrovní podle věku žáků
; první z nich je určena žákům 5. ročníku, druhá 6. a 7. ročníku, nejvyšší úroveň pak žákům posledních dvou ročníků ZŠ. Všechny úrovně mají stejnou formální strukturu, obsahově na sebe navazují, ale jsou realizovatelné i jednot

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela maturitní vyhlášky