Třída první rok po nešťastné události

Vydáno:

Někdy se stává, že škola zvládne akutní krizovou situaci (zřícení stropu v budově školy, nehoda školního autobusu, vážné zranění, popř. úmrtí žáka nebo učitele) a nechá se ukolébat pocitem, že je tzv. hotovo. Vedení školy rozdalo rozhovory do médií, vy jste událost probrali a ustáli v rámci svých tříd a rodiče vašich žáků se vše podstatné dozvěděli na třídních schůzkách. Fyzické škody byly napraveny, zranění se vrátili z nemocnic, popř. pozůstalí se mohli důstojně rozloučit se svými blízkými. Všem, kdo o to projevili zájem, se dostalo psychologické pomoci. Zájem veřejnosti utichl a vše se jakoby vrátilo do svých kolejí. A najednou se blíží výročí události a objevují se otázky, co se bude dít.

Třída první rok po nešťastné události
Ph.
Dr.
Jarmila
Kubáňková
Ph.D.
metodička služeb 116 000 a 116 123, statutární zástupkyně Cesta z krize, z. ú.

Související dokumenty