Budování důvěry

Vydáno:
Také se vám stalo, že jste přišli do nějaké školy, do nějaké společnosti nebo komunity
a cítili jste se tam dobře? Nejen prvních pár minut či hodin, ale dlouhodobě a opakovaně. Samozřejmě to mohlo a může být způsobeno více faktory. Já se dnes v dalším článku naší rubriky Mosty mezi ředitelnou a sborovnou zastavím u jednoho slova, které se zdá být skromné, nenápadné, často opomíjené a odstrkované. Toto slovo bylo klíčovým pojmem jednoho semináře organizovaného na počátku minulého kalendářního roku.
Důvěra – jak prosté, a přitom složité zároveň. Během seminářového dne jsem si uvědomoval, jak spolu jednotlivé vlny důvěry souvisejí (sebedůvěra, důvěra ve vztazích, důvěra v organizaci, důvěra na trhu, důvěra ve společnost) a jak se promítají do našeho života, vztahů osobních i pracovnícha nakonec i do života celé spole

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Vzdělávání koordinátorů EV
Účast na školení během víkendu
Hodnocení pedagogického pracovníka
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Bezplatné poskytování učebnic
Ochrana pedagogů
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Cestovní náhrady
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů

Poradna

Výuka Aj
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování
Povinné předškolní vzdělávání
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz