Společné golfování s handicapem

Vydáno:

Pohled na inkluzi, která není ani společenským strašákem ani pedagogickým kýčem. Možná proto, že nejde o inkluzi, ale o chuť společně si zahrát. Žádné virtuální hrozby na straně jedné, žádné krasověty na straně druhé. Prostě hra. A pohled na svět.

Společné golfování s handicapem
Mgr.
Luboš
Lisner
ředitel ZUŠ Praha 5, Štefánikova 19
K napsání tohoto článku mě přivedla vzpomínka na listopad 2018, kdy jsme v rámci KAP vyrazili s několika pražskými řediteli škol „inspirativním autobusem“ do Německa. Tématem byla inkluze (nejen) v uměleckém vzdělávání. Prv

Související dokumenty