Zkušenosti s realizací systému dietního stravování v zařízeních školního stravování

Vydáno:

Pracuji jako nutriční terapeut v nemocnici v Olomouci. Možnosti zapojit se do systému nastavení dietního stravování ve školách jsem ráda využila. Prostředí je mi blízké, protože jsem několik let pracovala jako provozní v Zařízení školního stravování Přerov. Po přihlášení do systému a absolvování školení Sekce VNP ČAS to bylo právě toto zařízení, kterému jsem začala dle platné legislativy s nastavením diet pomáhat.

Zkušenosti s realizací systému dietního stravování v zařízeních školního stravování
Marta
Kadlečková,
registrovaná nutriční terapeutka, oblast působení: Olomouc, Přerov
Zařízení školního stravování Přerov má 9 sloučených provozů školních jídelen. Školní jídelna, se kterou spolupracuji, připravuje normální stravu pro ZŠ, dietní stravu pro ostatní jídelny (formou tabletového systému) a ještě stravu pro Domov seniorů. Diety připravovali ještě před novelou vyhlášky, v současnosti se zaměřují na dietu s omezením lepku a dietu šetřicí. Jídelní lístky sestavuje vedoucí provozu.
Se zařízením jsem uzavřela dohodu o provedení práce a následovaly v logickém sledu metodického doporučení úkony pro zjištění aktuálního stavu/režimu:
-
kontrola jídelních lístků pro strávníky bez dietního omezení;
-
kontrola dietních jídelních lístků;
-
receptury a technologické postupy pro sestavení jídelních lístků;
-
ověření výsledků spotřebního koše;
-
v prostředí provozovatele pak uskladnění potravin určených k přípravě dietní stravy, posouzení používaných potravin s ohledem na jejich složení a samotná příprava stravy;
-
proškolení personálu v zásadách a přípravě dietní stravy.
V současnosti v tomto zařízení společně pracujeme na tvorbě dietních receptur a technologických postupů. Spolupráce probíhá naprosto bezproblémově s maximální podporou všech zúčastněných.
Dalším střediskem, se kterým spolupracuji, je školní jídelna při ZŠ a MŠ, okres Přerov (zřizovatelem ZŠ a MŠ je obec). I v tomto zařízení mají s přípravou diet zkušenosti, konkrétně s dietou s omezením lepku. Dokonce mají i zpětnou vazbu od rodičů dietních strávníků, že u jejich dětí došlo ke zlepšení zdravotního stavu. Pokračování přípravy diet i po novelizaci vyhlášky tak bylo naprostou samozřejmostí. V tomto zařízení je vedoucí ŠJ zároveň i ekonomkou školy, jídelní lístky sestavují hlavní kuchařka a kuchařka.
Postup činností v tomto zařízení byl nastaven stejně jako v prvním zmiňovaném. Aktuálně řešíme připomínkování a úpravy dietních receptur. Kromě drobných zásahů do jídelníčku (doporučení pro snížení počtu smažených jídel, prostřídání příloh a pomazánek, úpravy ve složení svačinek - snížení množství celozrnného pečiva a přidání bílkovinné potraviny pro strávníky v MŠ, korekce salátového baru) probíhá postup nastavení dietního stravování naprosto hladce. I zde mohu říct, že ve své práci mám naprostou podporu a součinnost personálu.
S naprosto jedinečným přístupem k problematice dietního školního stravování jsem se setkala v Olomouci. Zde řeším nastavení diet ve školních jídelnách školských zařízení zřizovaných Magistrátem města Olomouc. Spolupráce začala setkáním s referentkou a vedoucí odboru školství. Pak následovalo setkání s kontrolními orgány - KHS, ČŠI, vedoucí odboru školství a dále setkání s řediteli škol a vedoucími jídelen. Celý systém má naprosto úžasnou podporu všech zúčastněných a mně se potvrdilo, že počáteční informovanost na všech úrovních je tou nejlepší cestou ke správnému pochopení systému a následně pak jeho kladnému přijetí ze strany zařízení školního stravování. Svůj velký podíl na bezproblémové spolupráci v tomto regionu má jistě i maximální podpora odboru školství Magistrátu města Olomouc.
Po všech výše uvedených jednáních proběhlo setkání na jednotlivých školních jídelnách, a to za účasti veškerého personálu, který se systémem dietního stravování bude přicházet do styku - tedy ředitel školy, ekonomka, vedoucí školní jídelny, personál jídelny.
Kromě stravy s omezením lepku mají v jídelnách zkušenosti se stravou při kombinovaném omezení Z s omezením lepku a současně stravou bezmléčnou. Na tyto diety v současnosti systém nastavujeme.
Za sebe mohu říct, že ve všech zařízeních, kde pomáhám nastavit systém dietního školního stravování, je naprosto skvělá spolupráce s personálem, komunikace bezproblémová. Jistě k tomu, zejména v případě Magistrátu města Olomouce, přispěl propracovaný systém setkání se všemi kompetentními osobami. Měla jsem tak jedinečnou možnost rozptýlit řadu obav, se kterými se můžeme setkat v některých článcích, on-line diskusích či na různých webových stránkách šířících negativismus ve vztahu k systému dietního stravování ve školních stravovacích zařízeních.