Vitamin D ve výživě dětí

Vydáno:

Význam vitaminu D pro zdravý vývoj člověka je všeobecně známou a přijímanou skutečností. Vitamin D je v tuku rozpustný vitamin nezbytný pro zajištění dostatečného množství vápníku a dobrého stavu kostí. Tato skutečnost vedla v padesátých letech minulého století k plošnému podávání rybího tuku dětem. Šlo o roky po válce, kdy byl zjevný nedostatek živin a především kvalitních potravin a docházelo k vysokému výskytu křivice (rachitidy) s postižením páteře a dlouhých kostí u dětí. Nakolik se tato zkušenost dětí spojená i s typickou vůní rybího tuku podílela na snížení spotřeby ryb v Československu, můžeme jen spekulovat. Nicméně již před vznikem Československa patřila ryba k významnějším zdrojům bílkoviny v jídelníčku.

Vitamin D ve výživě dětí
prof. MUDr.
Jaromír
Astl,
CSc.,
přednosta ORL kliniky v ÚVN Střešovice, 3. lékařská fakulta UK Praha
Vitamin D především zvyšuje a usnadňuje využití vápníku v těle. V organismu se vápník podílí i na správných funkcích nervového systému, metabolismu v buňkách, funkce svalů a dále na růstu kostí a regulaci správné hustoty kostí. Ovlivňuje a zvyšuje imunitní odpověď při akutních bakteriálních zánětech horních cest dýchacích a snižuje riziko rozvoje autoimunních onemocnění (astma, systémový lupus, lupénka, Crohnova nemoc apod.).
Organismus získává vitamin D potravou a účinkem slunečního světla. Syntéza vitaminu D v kůži účinkem slunečního světla (UV záření) je však limitována řadou faktorů - ročním obdobím, zeměpisnou šířkou místa pobytu, denní dobou, přítomností smogu a životním stylem. Zejména životní styl má zásadní vliv. Naše děti chodí téměř půl roku do školy v době, kdy slunce ještě nesvítí, a ze školy, zájmových kroužků a sportovišť v době, kdy už opět slunce zapadá. Většinu času tráví v budovách, kde není expozice slunečnímu záření UVB možná. A tak expozice 20 % tělního povrchu pod dobu 30 minut denně není mnohdy možná. Proto obsah vitaminu D v jídle, které přijímají, má pro zdraví dětí zásadní význam.
Vitamin D existuje v přírodním stavu v některých potravinách, nejlepším zdrojem jsou tučné ryby, jako je losos, makrela, sardel, treska, ale také další, např. tuňák, mečoun, sleď. Význam vitaminu D je tak veliký, že v Kanadě a v USA je zavedena plošná fortifikace cereálií a mléka. I v ČR jsou tímto vitaminem rovněž fortifikovány některé potravinářské výrobky, např. margariny a některé cereální výrobky.
Jako u všech vitaminů rozpustných v tucích je možné i předávkování vitaminem D, pokud je dlouhodobě příjem nad 25 mikrogramy denně u dětí a 100 mikrogramy pro dospělého. Překročit tyto hodnoty však není snadné ani s pomocí tzv. potravinových doplňků. Vypít 100 g, tedy 80 ml rybího tuku nebo sníst kilo másla nebo 2 kilogramy vaječných žloutků denně není snadný úkol, stejně jako pozřít desítky kapslí potravinových doplňků. Svět nestojí před problémem nadbytečného příjmu. Většina rozvinutých průmyslových zemí včetně ČR čelí nové výzvě, a to nedostatečné hladině vitaminu D u lidí, a to i u dětí.

Související dokumenty