Projektové dostaveníčko v Žamberku

I v tomto školním roce pokračuje projekt „Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje - Kuchyně našich babiček“. A tak dne 7. listopadu 2018 proběhla již druhá akce tohoto projektu - vaření pod odborným dohledem garanta. Garantem celého projektu je Školní jídelna Kojetín, příspěvková organizace, která již dozorovala a vedla předchozí akci ve Svitavách. A kde se vařilo tentokrát? V Žamberku, bráně Orlických hor, konkrétně na Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk, kde studují mimo jiné budoucí odborníci na gastronomii.

Projektové dostaveníčko v Žamberku
Ing. Bc.
Vladimír
Štefančík,
referent odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje
Vedení školy i její žáci se do projektu zapojili s velkým nadšením a ochotou. Díky skvělé přípravě akce proběhla hladce a v příjemné atmosféře, za což patří velké poděkování nejen paní ředitelce školy Zuzaně Pecháčkové, vedoucímu školní jídelny Aleši Řehákovi, ale také učitelům odborného výcviku, kteří se se svými žáky podíleli na realizaci. Žáci učebního oboru kuchař-číšník se zaměřením kuchař vařili spolu se dvěma kuchařkami školní jídelny a účastníky akce projektové menu, které pro tuto akci bylo složeno ze zeleninové polévky s pohankou a vejci, Hanáckého vrabce s kedlubnovo-mrkvovým zelím a bramborovými knedlíky, doplněné moštem z červené řepy, jablek a mrkve. Žáci oboru cukrář se podíleli na přípravě moučníku, kterým byl jablečník se zakysanou smetanou. Žáci učebního oboru kuchař-číšník se zaměřením číšník obsluhovali tentokrát, kromě všech strávníků školní jídelny, také hosty a účastníky projektu.
Do „žamberecké akce“ projektu „Kuchyně našich babiček“ se zapojilo deset účastníků, z nichž polovina také vařila, a stala se tak dalšími pomocnými silami v kuchyni: radní Pardubického kraje Bohumil Bernášek a ředitelka Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Eva Malinová, kteří již za sebou měli svou první zkušenost ze školní jídelny ve Svitavách, dále radní Olomouckého kraje Ladislav Hynek a garanti projektu Hana Rohová, ředitelka Školní jídelny Kojetín, a Oldřich Szedlák, hlavní kuchař kojetínské školní jídelny. Jako hosté byli přizváni starostové obou zapojených měst, Žamberku a Kojetína, kteří se však z důvodu pracovního vytížení nemohli osobně zúčastnit. Akci proto přijel podpořit místostarosta města Kojetín, pan Miloš Oulehla. Mezi hosty byli také zástupci firem ze žambereckého regionu, kteří umožňují žákům školy absolvovat ve svých provozovnách odbornou praxi.
Mezi stálé účastníky projektu podílející se na přípravě celé akce patří: Martin Kiss, vedoucí odboru školství, dva pracovníci odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje a jeden pracovník Kanceláře hejtmana Pardubického kraje. Kromě hladkého průběhu celé akce je totiž nutné zajistit fotodokumentaci a vést rozhovory s hosty pro účely následné propagace školního stravování.
„Celá akce měla skvělou atmosféru a jsem rád, že jsme si vyměnili zkušenosti,“ řekl radní z Olomouckého kraje Ladislav Hynek. Stejné pocity měl i jeho protějšek z Pardubického kraje. „Je radost vidět spokojené strávníky, kteří přišli do jídelny místo toho, aby si dali pizzu nebo párek v rohlíku,“ dodal na závěr radní Bohumil Bernášek.

Související dokumenty