Žáci 2. stupně ve školní družině

Jaká jsou pravidla financování školní družiny - započítávají se také žáci druhého stupně základní školy? Co je rozhodující pro poskytnutí finančních prostředků?

Žáci 2. stupně ve školní družině
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.
ODPOVĚĎ
Odpověď vychází z předpokladu, že se jedná o

Související dokumenty