Ranní družina

Vydáno:

Na základě přihlášky k zájmovému vzdělávání pro školní družinu přihlašují rodiče účastníky zájmového vzdělávání také do ranní družiny. Jakým způsobem můžeme evidovat přihlášené účastníky zájmového vzdělávání do ranní družiny - Docházkový sešit nebo Přehled výchovně-vzdělávací činnosti, vyčleněný pouze pro ranní družinu? Kam je možné zapisovat plnění vzdělávacího programu školní družiny v ranní družině? Praxe je taková, že provoz RD je od 6:30-7:40 hod, děti přicházejí průběžně, mnohdy snídají. Vychovatelka pouští děti na základě sledování bezpečnostní kamery a nemůže plně organizovat vzdělávací program pro děti. Děti si hrají, malují a povídají.

Ranní družina
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.
ODPOVĚĎ
Z dotazu není zřejmé, v jaké formě se uskutečňuje činnost "ranní" školní družiny (viz § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Dále se v odpovědi předpokládá, že se jedná o formu činnosti "pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost" [§ 2 písm. b) vyhlášky č. 74/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
-
"Ranní družina" je zřejmě označení určité doby činnosti oddělení školní družiny. Z logiky věci a časté praxe dovozuji, že určité oddělení školní družiny vykonává svou činnost v ranních hodinách a následně v odpoledních hodinách.
-
Dále předpokládám, že v uvedeném oddělení školní družiny se účastníci školní družiny vzdělávají ve všech dnech týdne a pravidelně.
-
Pokud je uvedený předpoklad správný, pak povinné dokumentaci školského zařízení, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu [viz § 28 odst. 1 písm. f) školského zákona], z tiskopisů SEVT nejvíce odpovídá Přehled výchovně-vzdělávací práce. Do uvedeného Přehledu (vztaženého k činnosti oddělení školní družiny) se zapisuje i vzdělávání v rámci "ranní družiny". To, že děti v průběhu "ranní družiny" snídají, malují, povídají si atd., lze chápat jako činnost odpovídající účelu školní družiny, neboť družina mimo jiné umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti (viz 8 odst. 6 vyhlášky č. 74/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Nakolik se uvedenými činnostmi realizuje školní vzdělávací program školní družiny, závisí na tom, jaký je obsah daného konkrétního školního vzdělávacího programu školní družiny.

Související dokumenty