Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2020/2021

Cílem článku je zdůraznit základní činnosti školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Obsah článku vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby školní družiny a školní kluby použily aktuální právní úpravu.

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2020/2021
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialistka na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz, e-mail: puskinova@monikapuskinova.cz
ZÁŘÍ
Zkušenosti spojené s nestandardním průběhem druhého pololetí školního roku 2019/2020 je vhodné promítnout do systémového řízení činnosti školní družiny a školního klubu počínaje začátkem školního roku 2020/2021.

Související dokumenty