Reakce na článek doc. PhDr. Evy Opravilové

Vydáno:

Množství potištěného papíru je dnes obrovské a nejspíš stále narůstá. Naproti tomu životnost jednotlivého i odborného sdělení je vskutku jepičí. Navíc naději na uplatnění má pouze nové, nikoli rozvíjení existujícího. Co na tom, že nov é často vůbec nezná star é , takže občas vymysl í jako nov é něco, co už je ve skutečnosti d á vno star é . Také příliš nerozlišujeme mezi závažnými sděleními odrážejícími leckdy celoživotní profesn í zkušenosti pisatele, výsledkem seriózního výzkumu a pěnou aktuálního problému, kter á se rychle zvedne a stejně rychle vyšum í . Asi ani Komenský by dnes neměl trvalejší šanci.

Reakce na článek doc. PhDr. Evy Opravilové
PhDr.
Václav
Mertin
psycholog, katedra psychologie, FF UK Praha
Určitě tento trend nezměním ani nezabrzdím, jen bych proti němu chtěl protestovat tím, že nenechám bezprostředně zapadnout zamyšlení doc. Opravilové (Řízení školy, Speciál pro MŠ 3/2019, s. 13–16). Dělám to nejen proto, že si myšlenek doc. Opravilové vážím, že odrážejí její celoživotní zkušenosti i přemýšlení, ale také proto, že souzní s názory, které léta hájím jako dětský psycholog. Akcenty se možná částečně liší, někdy i použité koncepty, nicméně směřov&

Související dokumenty