Exkurze na přírodní zahradě

Vydáno:

Přírodní zahrada při Mateřské škole Maršovice vznikla na základě vypracování projektu a jeho následném schválení MŽP, které výzvy vyhlašovalo. Po všech nutných schvalovacích řízeních včetně výběru firmy se zahrada začala stavět v únoru 2014 a dokončena byla v květnu 2014. Její slavnostní otevření, které zorganizovalo vedení MŠ Maršovice a vedení městyse Maršovice za účasti dětí, rodičů a veřejnosti, se konalo v září 2014. Zahrada se pyšní certifikátem „přírodní zahrada“ a nese název „Fantazie“.

Exkurze na přírodní zahradě
Bc.
Miroslava
Strakatá,
ředitelka MŠ Slunečnice, Maršovice
Přírodní zahradu využíváme s dětmi k rozmanitým environmentálním činnostem. Děti se učí porozumět zákonitostem přírody na základě vlastních prožitků, zkoumání a praktických činností, učí se chápat, že se vše v přírodě opakuje, zaniká a znovu vyvíjí, učí se logicky přemýšlet a hledat v přírodě souvislosti. Na záhoncích pěstují různé druhy zeleniny a bylinek, sází sazenice a cibulky květin, pečují o keře apod. Péčí o ně se děti učí chápat, co potřebují rostliny ke svému růstu. Plody ze zahrady využíváme s dětmi k vlastní konzumaci a přípravě různých jednodušších pokrmů. Děti za pomoci učitelek vytvářejí například bylinkové pomazánky, zeleninové saláty, ovocné koláče, vaří si bylinné čaje apod. Zahradu průběžně rozšiřujeme o další přírodní prvky a k tomu je zapotřebí také pomoc rodičů dětí. Rodiče nám pomáhají s úpravou a údržbou zahrady, což je velmi vhodné rovněž z výchovného hlediska.
Děti vidí, že o zahradu je potřeba stále pečovat a upravovat ji, a pokud vnímají, že pomáhá také jejich maminka nebo tatínek, přirozeně si osvojí návyky celoroční péče o přírodní prvky na zahradě. Přírodní zahrada však slouží i k dalším činnostem s dětmi - zahradní altán využíváme i za méně příznivého počasí ke vzdělávacím činnostem, zahradní zákoutí jsou pro děti nepřeberným zdrojem inspirace k různému objevování, zkoumání a experimentování, a v neposlední řadě slouží zahrada i k relaxaci a realizaci různých akcí a oslav s dětmi a rodiči. Těší nás zájem nejen rodičů, ale i veřejnosti o naši přírodní zahradu a rádi provázíme občasné návštěvníky, kteří buď plánují výstavbu zahrady u své školy, nebo se přijdou podívat pouze z vlastního zájmu.
Na konci loňského školního roku nás oslovila ředitelka organizace Botič, o. p. s., v Toulcově dvoře a současně koordinátorka specializačního studia Mgr. Martina Chvátalová a koordinátor Ing. Tomáš Hodina s žádostí o realizaci exkurze na naší přírodní zahradě pro studentky specializačního studia environmentálního vzdělávání pro pedagogy MŠ. Během dalšího období jsme společně dojednali podrobnosti ohledně plánované exkurze a těšili jsme se na setkání. Exkurze proběhla v podzimním období 2015. Předem jsme s dětmi upravili a vyzdobili zahradu, nachystali prezentace dokumentující vznik přírodní zahrady a prezentace dokladující jednotlivé dílčí aktivity na zahradě. S dětmi a kolegyněmi ve školce jsme rovněž připravili rozličné občerstvení - převážně z produktů naší zahrady - jablečný závin, ořechovou bábovku, zeleninové špízy, jednohubky s bylinkovými pomazánkami a zeleninovou oblohou, ovocné a bylinkové nápoje apod.
V ranních hodinách jedné podzimní soboty jsme přivítali 19 ředitelek a učitelek studujících zmíněné specializační studium v doprovodu obou koordinátorů. V úvodu exkurze jsme je seznámili s realizací přírodní zahrady, jejím dalším vývojem a jejím využíváním s dětmi. Dále jsme nastínili další projekt naší mateřské školy „Malý zahradník“ a vysvětlili jsme jeho prolínání do činnosti na přírodní zahradě. Po seznámení se základními informacemi jsme odpovídali na dotazy učitelek a ředitelek, sdělili jsme naše další záměry a také jsme vysvětlili, co a proč se nám daří dobře a co bychom potřebovali vylepšit. Poté jsme naše hosty pozvali k pohoštění, které bylo připravené v zahradním altánu, a k prohlídce celé zahrady včetně prezentací.
Během občerstvení a prohlížení zahrady jsme diskutovali ve skupinkách nebo jednotlivě s učitelkami a odpovídali na další dotazy. Kolegyně z mnoha různých mateřských škol s radostí přijaly nabídku také k prohlídce interiéru naší mateřské školy, během které jsme vzájemně diskutovali o běžném provozu v naší i jejich mateřských školách. Dopoledne uběhlo ve velmi příjemné atmosféře, povídání s kolegyněmi i koordinátory bylo velmi vstřícné, vzájemně obohacující a inspirující.

Související dokumenty