Dovednost číst je klíčovou dovedností pro rozvoj vzdělanosti

Vydáno:

O dovednosti číst se bavíme leckdy velmi neutrálně, technicistně, jako by se jednalo o jednu dílčí dovednost z celé řady, které rozvíjí škola. Přitom pro rozvoj vzdělanosti jde stále ještě o dovednost klíčovou. Bez dobrého zvládnutí čtení jedinec nemůže postoupit do vyššího stupně vzdělání ani se nemůže celoživotně efektivně vzdělávat. Jenže on se čtením nedokáže ani bavit ve volném čase. Jestliže OECD konstatuje, že 20 % patnáctiletých ve vyspělých státech nedosahuje úrovně funkční gramotnosti, mělo by se jednat o vážný varovný signál pro příslušné vzdělávací systémy.

Dovednost číst je klíčovou dovedností pro rozvoj vzdělanosti
PhDr.
Václav
Mertin
dětský psycholog, katedra psychologie FF UK
Jak je možné, že nenaučí číst pětinu populace? Nevím, jestli jsou v tomto počtu zahrnuti i dyslektici – pokud ne, pak počet špatných čtenářů přesahuje čtvrtinu populace! Přímé náklady nízké gramotnosti jsou odhadovány celosvětově na 3 biliony dolarů ročně. Jenže nepříznivé souvislosti nedostatečného čtenářství jsou ještě mnohem širší. Funkčně negramotní (tradičně negramotní u nás prakticky nejsou) mají problémy v celé řadě oblastí běžného života. Jde p

Související dokumenty