Budoucnost regionu začíná v mateřské škole

Vydáno:

Mám radost z toho, že se o vzdělávání stále více hovoří v souvislostech konkrétního regionu. Osloví to lidi v místě žijící, rozumějí věcem jistě více než obecným proklamacím. Náš region, naše okolí si mnohem plastičtěji představíme a dokážeme o něm přemýšlet s větším zaujetím a znalostí věci, vše je nám nějak bližší a srozumitelnější.

Budoucnost regionu začíná v mateřské škole
PhDr.
Václav
Trojan
Ph.D.
autor publikací určených vedoucím praco

Související dokumenty