Vyhlášení dotační výzvy „Na učitelích záleží" 2023

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 22. 12. 2022 zveřejňuje dotační výzvu „NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ“ pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Výzva se vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591.

Výzva je zaměřena na posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o učitelské povolání, dále na popularizaci studia učitelství a zvyšování atraktivity učitelské přípravy. Projektové aktivity mohou být zaměřeny například na motivaci budoucích učitelů (vč. specifického zaměření na chlapce jako potenciální i současné studenty pedagogických fakult a budoucí učitele), prezentaci učitelské profese včetně akcí soutěžního charakteru. Cílovou skupinou projektu jsou zájemci o povolání učitele, studenti učitelství a široká veřejnost.

Termín pro přijímání žádostí je do 30. 1. 2023.

Zdroj: MŠMT