Termín odevzdání dotazníků - počet pedagogických a nepedagogických pracovníků

Vydáno: 2 minuty čtení

Do pondělí 22. února 2021 do 12:00 hodin

 

 

 

 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy bylo uloženo neprodleně zajistit sběr informací týkající se počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků, kteří se budou podílet na prezenční výuce žáků / studentů, za účelem předání podkladů k zajištění nákupu nezbytného
počtu testovacích sad a respirátorů FFP2. Samotným nákupem i distribucí je pak pověřeno Ministerstvo vnitra ČR. Distribuce se dotkne také škol a školských zařízení, která jsou po celou dobu letošního roku v provozu.
Dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění požadovaných údajů potřebných k pořízení nezbytného počtu testovacích sad a respirátorů FFP2 za účelem zajištění postupného návratu žáků / studentů k prezenčnímu vzdělávání v pilotním období.

Údaje je nezbytné vyplnit v systému sběru dat na stránce https://sberdat.uiv.cz/login do pondělí 22. února 2021 do 12:00 hodin. (tlačítko "Dotazník COVID" na stránce ředitelství.)

Zároveň si Vás dovolujeme požádat o průběžné sledování formuláře v systému sběru dat, který budeme aktualizovat dle aktuálních rozhodnutí Vlády ČR a s tím souvisejících požadavků.

V závislosti na vývoji epidemické situace by mělo docházet k postupnému obnovení prezenční výuky pro:

  • závěrečné ročníky středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol připravujících se na závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria,
  • pro praktické vyučování/ praktickou přípravu na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách,
  • základní školy pro žáky 9. ročníků připravujících se na přijímací řízení ke vzdělávání na středních školách.

Zdroj: Zpráva MŠMT ze dne 17. února 2021, https://sberdat.uiv.cz/login/