Školství si prošlo tvrdou zkouškou

Vydáno: 5 minut čtení

Ministr školství Robert Plaga dnes, v poslední školní den, rozdal vysvědčení prvňáčkům na základní škole Petra Strozziho v pražském Karlíně. " Vážené dámy, vážení pánové, velmi Vám všem děkuji za Vaši práci v tomto školním roce a zejména pak v posledním pololetí. Ředitelkám, ředitelům, učitelkám a učitelům přeji zasloužené dovolené, stejně tak chci popřát krásné prázdniny žákům a studentům a jejich rodinám.  Více než kdy dřív Vám chci říct, že být v této zemi, která je plná skvělých pedagogů, ministrem školství je pro mne obrovská čest," píše ministr ve svém vzkazu, který je určen nejen školám, ale všem, kteří se v posledních měsících jakkoliv podíleli na výuce.

Vzkaz ministra školství ke konci školního roku nejen pro učitele:

Vážené dámy, vážení pánové,

končí školní rok, který byl snad ve všech směrech jiný, než ty předešlé. Naše školství v posledních měsících prošlo obrovskou zkouškou, kterou si nikdo z nás nedovedl představit. Troufnu si tvrdit, že v tomto tvrdém testu uspělo. A to hlavně díky Vám, ředitelkám a ředitelům, učitelkám a učitelům a všem dalším pracovníkům našich škol. V neposlední řadě ale patří poděkování i všem rodičům, bez kterých by poslední pololetí nemohlo vůbec proběhnout.

11. března nastala v českém školství doba temna. Školy se uzavřely, žáci a studenti byli nuceni zůstat doma, výuka se musela prakticky ze dne na den od základu proměnit. Nešlo zdaleka jen o výuku, ale i o komunikaci mezi rodinou a školou. Koronavirová krize nám všem opět ukázala, že komunikace a spolupráce je pro vzdělávání klíčová. Společnost měla také jedinečnou možnost poznat, jak je oblast školství důležitá pro fungování společnosti, a to hlavně ve smyslu výzkumu či výpomoci žáků či studentů našich škol v krizových situacích. I těmto žákům a studentům patří obrovské poděkování. Chtěl bych v tomto velmi vyzdvihnout také práci učitelek mateřských škol, které pečovaly o děti pracovníků bezpečnostních sborů a zdravotníků, ale i řady dalších.

Každý z nás si z posledních měsíců nese nějakou zkušenost, ať už pozitivní nebo negativní. Za sebe mohu říci, že jsme se s nejbližším týmem snažili konat podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Úzce jsme komunikovali s epidemiology a ministerstvem zdravotnictví, snažili se nastavit pravidla tak, aby byla v českém prostředí proveditelná a školství mohlo nejen fungovat, ale i se pozvolna vracet k normálu. To vše s vědomím odpovědnosti za celou naši vzdělávací soustavu a všechny její účastníky. Ministerstvo v průběhu léta připraví manuály pro školy, které budou reflektovat zkušenost škol, a školy je budou moci použít v případě opětovného výskytu onemocnění COVID-19.

Ač pevně věřím, že příští školní rok již bude bez podobných překvapení, určitě bychom si z předešlé krize měli vzít nějaká ponaučení. Jak už jsem mnohokrát řekl, dálková výuka by se neměla odložit spolu s rouškami, ale měli bychom se v ní dále zdokonalovat, hledat další zdroje inspirace a společně přemýšlet nad integrací prvků on-line vzdělávání do běžné výuky. Školu určitě nikdy nenahradí, ale je možné ji efektivně využívat například v případě dlouhodobé nepřítomnosti žáka nebo v budoucnu v kombinaci prezenčního a distančního vzdělávání. V tomto smyslu ministerstvo také připravuje pokusné ověřování, které nabyté zkušenosti otestuje a nabídne systémové řešení.

Dosavadní podpora pro školy se mimo jiné odehrávala formou webinářů, které realizoval Národní pedagogický institut. Největší zájem ze strany učitelů byl o to, jak používat on-line platformy pro komunikaci s žáky. Rádi bychom tyto webináře doplnili o rozměr pedagogický. Tedy nikoli jak používat platformu, ale jak vzdělávat za pomocí platformy. V tomto smyslu bych Vás rád požádal o zpětnou vazbu. Budu velmi rád, pokud budete posílat své zkušenosti a příklady dobré praxe, jak se Vám výuka v on-line prostředí dařila a jaké vzdělávací metody se Vám podařilo uplatnit, na adresu: inspirace@msmt.cz.

Další společnou výzvou je samotná proměna výuky. Předešlé měsíce ukázaly značnou přetíženost rámcových i školních vzdělávacích programů. Úkolem ministerstva bude proměna RVP zejména z pohledu redukce celkového objemu očekávaných výstupů a učiva a jejich celkovou aktualizaci s ohledem na společenské změny, kterými procházíme a kterým budou naše děti čelit. Nicméně již dnes mohou školy měnit své školní vzdělávací programy, a reagovat tak na nabytou zkušenost. Prosím využijte této příležitosti.

Vážené dámy, vážení pánové, velmi Vám všem děkuji za Vaši práci v tomto školním roce a zejména pak v posledním pololetí. Ředitelkám, ředitelům, učitelkám a učitelům přeji zasloužené dovolené, stejně tak chci popřát krásné prázdniny žákům a studentům a jejich rodinám.

Více než kdy dřív Vám chci říct, že být v této zemi, která je plná skvělých pedagogů, ministrem školství je pro mne obrovská čest.

S úctou

Robert Plaga

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/robert-plaga-skolstvi-si-proslo-tvrdou-zkouskou-ale-spolecne