Pojďte se poradit o strategickém řízení školy

Vydáno: 2 minuty čtení

Jednoduše a on-line můžete načerpat znalosti o tom, jak určit misi a vizi školy, provést SWOT analýzu, vytvořit si školní akční plán, atd. Jednoduše – jak strategicky řídit vaši školu. Teoretické výstupy i tipy z praxe najdete na on-line poradenství projektu SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích), který spadá pod Národní pedagogický institut ČR.

On-line poradenství najdete na webu projektu (buď přímo na homepage či v sekci Zapojte se/on-line poradenství). Využít můžete klasické strukturované vyhledávání nebo si stáhnout materiály ke strategickému řízení, které od roku 2016 v rámci projektu vznikly. Rovněž se můžete se svým dotazem obrátit přímo na odborníky projektu, kteří působí při Centrech podpory projektu SRP a jsou přímo „v terénu“ a v každodenním kontaktu se školami i MAP.

A proč vlastně celé on-line poradenství vzniklo? „Zamýšleli jsme jej jako podporu ke strategickému plánování pro ředitele a širší vedení školy. Naším záměrem bylo vytvořit snadno dostupný portál, kde zájemci najdou veškeré podklady k danému tématu,“ vysvětluje Adam Dědič, zástupce manažera projektu SRP. A dále dodává: „Postupně uveřejňujeme další výstupy z našeho projektu, aby mohly sloužit všem. Jelikož projekt míří do cílové rovinky, není toho zrovna málo. Aktuálně jsme publikovali téměř osmdesát výstupů a další stále přibývají.“

A jak může vám z vedení škol tato služba prakticky pomoci? Pokud chcete třeba jako ředitel či zástupce pracovat na koncepci vaší školy, můžete si v on-line poradenství stáhnout dokument Manuál strategického řízení. Ten vás srozumitelně provede všemi kroky tohoto procesu. Na tento dokument pak navazují další, které vás povedou dál. Dozvíte se například, jak si sestavit Vzorový plán rozvoje školy, plán evaluace, jak můžete spolu s pedagogickým týmem vytvořit vizi vaší školy, atd.

Poradenství je pro všechny zcela zdarma, takže pokud uvažujete, jak na strategické řízení vaší školy, neváhejte jej využít.

Více na: https://vedemeskolu.npi.cz/on-line-poradenstvi

 Řízení školy online

Zdroj: NPI ČR