MŠMT vydalo doplnění manuálu k provozu škol

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vydalo doplnění manuálu k provozu škol a školských zařízení  ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Drobné úpravy v manuálu jsou navázány na aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví. .

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k zákazu a omezení hromadných akcí s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání, k dispozici ZDE. Tímto Mimořádným opatřením se zakazují hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně venku, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech. Při akcích s účastí nad 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech, je pak zakázán pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest.
 • informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání, k dispozici ZDE. Tímto Mimořádným opatřením se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách vybraných staveb (netýká se škol a školských zařízení) a v prostředcích hromadné dopravy. Zákaz se nevztahuje mj. na děti do dvou let, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alternací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.
 • informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k izolaci a karanténě, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání, k dispozici ZDE. Tímto Mimořádným opatřením se poskytovatelům zdravotních služeb stanoví, jak postupovat k zabránění šíření epidemie onemocnění covid-19.
 • v návaznosti na výše uvedené změny došlo k těmto aktualizacím Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19:
  • na str. 2 a 11 se doplňuje nový letáček do sborovny a kabinetu Současně platný postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním covid-19 ve školách nastat, který shrnuje postupy podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k izolaci a karanténě, k dispozici ZDE a v příloze této Informace.
  • na str. 3 se nahrazuje text „Od 1. září 2020 se předpokládá zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest (dále jen „rouška“) v prostředcích hromadné dopravy a ve vnitřních veřejných prostorách, a to mimořádným opatřením MZd. O konkrétním znění mimořádného opatření MZd bude vedení škol informováno prostřednictvím datových schránek“ textem ve znění: „Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd (viz https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstvazdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/ ). O konkrétním znění mimořádných opatření MZd bude vedení škol informováno prostřednictvím datových schránek“.
  • u semaforu se u 2. stupně pohotovosti doplňuje bod „KHS zavede povinnost nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení (s výjimkou mateřských škol a škol podle § 16 odst. 9 školského zákona)“.
 • aktualizované znění Manuálu je k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ZDE.

Zdroj: https://www.msmt.cz/file/53620_1_1/