MQtester, novináři ve škole i dokumentární filmy a exkurze - Týdny mediálního vzdělávání

Vydáno: 5 minut čtení

Dnes poprvé navštíví v rámci třetího ročníku Týdnů mediálního vzdělávání novináři školu. Na pražském gymnáziu v Přípotoční ulici budou diskutovat se studenty o mediálních tématech. Zahájí tak sérii debat, které se budou po dobu příštích šesti týdnů konat na základních a středních školách po celé České republice. Projekt je zaměřen na rozvoj mediální gramotnosti a kritického myšlení studentů středních a žáků 8. a 9. tříd základních škol. Kromě setkání s novináři je čekají tematické workshopy, dokumentární filmy, exkurze do redakcí a novinka letošního ročníku – webová aplikace MQtester.

Webová aplikace MQtester si klade za cíl hravou formou vzdělávat v oblasti médií nejen žáky, ale i veřejnost. Úlohy v MQtesteru jsou rozděleny do tří úrovní, první je nejsnazší, třetí nejtěžší. Otestovat si svou mediální gramotnost může kdokoliv na stránkách www.jsns.cz/mqtester nebo na stánku, se kterým tým Jednoho světa na školách během uvedených šesti týdnů navštíví několik veřejných míst:

  • Ústí nad Labem – Mírové náměstí (23.5.),
  • Praha – I.P.Pavlova (27.5. a 3.6.),
  • Praha – United Islands of Prague (31.5.),
  • Praha – Farmářské trhy na Náplavce (1.6.),
  • Most – 1. náměstí (7.6.),
  • Praha – Tylovo náměstí (10.6. a 17.6.),
  • Plzeň – náměstí Republiky (14.6.),
  • Praha – náměstí Jiřího z Poděbrad (20.6.),
  • Brno – Zelný trh (24.6.).

„Předpokládáme, že se stejně jako v případě předchozích ročníků Týdnů mediálního vzdělávání a našich dalších aktivit na tomto poli, začnou objevovat komentáře informující o indoktrinaci žáků, vymývání hlav, hlásání jediné pravdy atp. K ničemu takovému nedochází, opak je pravdou. Vedeme žáky k tomu, aby byli obezřetní, aby jednotlivá mediální sdělení posuzovali s kritickým odstupem, ověřovali si informace z více zdrojů a uvědomovali si možná rizika spojená s užíváním sociálních sítí,“ uvádí Karel Strachota, zakladatel a ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách a dodává: „Základem naší metodiky je koncept pěti klíčových otázek, který je k dispozici na portále JSNS.CZ. Stejně jako řada dalších materiálů. Každý tak může posoudit naše východiska a didaktický přístup.“

Nabídka školám

Třídy mají díky projektu možnost osobně navštívit redakci České televize, Aktuálně.cz, ČTK, magazínu Reportér, týdeníku Respekt nebo portálu Seznam Zprávy, a nahlédnout tak přímo do zákulisí novinářské práce. Dále mohou uspořádat přímo ve škole tematický workshop z pestré nabídky některé z 16 partnerských organizací, které se mediálních odborníků z celkem 11 redakcí, které se letos do projektu zapojily. 

Hlavním záměrem debat je přiblížit mladým lidem profesi novináře formou osobního setkání s lidmi, kteří se ve světě médií dennodenně pohybují a kteří budou se studenty otevřeně mluvit o tom, co obnáší jejich práce, jak fungují média v praxi a jak vznikají zprávy. „Velice si vážíme zájmu o tento projekt ze strany novinářů a jejich ochoty uvolnit se i přes značné pracovní vytížení z redakce a cestovat někdy i hodiny do všech koutů České republiky na debatu se studenty. V porovnání s loňským ročníkem vzrostl počet zapojených novinářů ke dni
zahájení Týdnů mediálního vzdělávání přibližně o třetinu. Je patrné, že sami novináři nezbytnosti mediálního vzdělávání přikládají značný význam,“ uvádí Sandra Telenská, koordinátorka Týdnů mediálního vzdělávání a doplňuje: „I zájem škol ročník od ročníku narůstá. V loňském roce jsme byli schopni kapacitně pokrýt 153 škol.

Většinou se jednalo o jednu debatu na jedné škole. Letos školy poptávají třeba i tři čtyři debaty. Zatím se jich přihlásilo 110, registrace však ještě nejsou uzavřené, školy mají možnost přihlásit se ještě do 1. června.“ Vyučující se studenty mají také možnost zhlédnout některý z více než třiceti dokumentárních filmů z okruhu mediálně-vzdělávacích lekcí v nabídce JSNS.CZ. Zapojené školy obdrží nosič s filmy Mimořádná zpráva a Kdo trolí Ameriku, novou obsáhlou publikaci k mediálnímu vzdělávání Být v obraze 2 a příručku Opravdu? spolu se
sadou plakátů.

Záznam debaty ze zahájení Týdnů mediálního vzdělávání

„Kdysi se mě na jedné z debat ptali učitelé gymnázia, kterým novinám máme věřit. Takhle by ta otázka vůbec neměla stát. Nejvíc byste měli věřit sami sobě, svému kritickému pohledu na svět a naučit se kritickému myšlení. Měli byste přemýšlet nad tím, co čtete a odkud to může pocházet,“ odpověděla na dotaz jednoho ze studentů během pondělní debaty v Goethe Institutu Radka Matesová Marková, šéfredaktorka ČTK. Spolu s Radkou Matesovou Markovou se do panelové debaty na téma médií a novinářské práce zapojili Marie Bastlová
(moderátorka Českého rozhlasu Radiožurnálu) a Pavel Tomášek (šéfredaktor Deníku N). Záznam debaty, kterou byly 20. května oficiálně zahájeny Týdny mediálního vzdělávání 2019, je možné zhlédnout na www.jsns.cz/tmv.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 22. května 2019, JSNS.cz