Kdy, komu a jak je škola povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem?

Vydáno: 1 minuta čtení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona reaguje na zcela mimořádnou krizovou situaci, která nastala ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kdy byla v důsledku vládou ČR vyhlášených krizových opatření zakázána osobní přítomnost žáků ve školách. Tato krizová situace ukázala, že je nezbytné pro případ uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách stanovit jednoznačná pravidla pro poskytování distančního vzdělávání, tedy zejména kdy, komu a jak je škola povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

Novelou zákona, která určí zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách, by se měli poslanci zabývat ve zrychleném řízení na podzim tohoto roku.

Zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=ALBSBRPDCDB7