Inspirujeme studenty k podnikavosti

Vydáno: 1 minuta čtení

Našim cílem je inspirovat studenty k podnikavosti a k tomu, aby byli ve svých životech samostatní a nezávislí. Nově vzniklá životní situace nám ukazuje, že podnikavost je skutečná hodnota nebo dovednost, která posouvá jednotlivce i společnost dále. Podnikavost v pravém slova smyslu mění svět k lepšímu. Česko je snad jediný stát, kde nebude nedostatek roušek a to jednoduše proto, že si je lidé sami ušijí - jsou totiž podnikaví. Lidé tisknou 3D respirátory a ochranné štíty, zakládají svépomocné skupiny, učitelé spolupracují s firmami a pouští se do mnoha dalších aktivit a pozitivních příkladů podnikavosti, kterou kolem sebe vidíme. Víme, že podnikavost se v životě vyplácí jak jednotlivcům a rodinám, tak širším společnostem - školám, firmám i státní sféře. Inspirujeme proto studenty k podnikavosti příběhy úspěšných podnikatelů, kteří na svých příkladech ukazují, jak fungují jejich firmy, jak přistupují k jejich rozvoji a řeší vzniklé problémy.

MŮŽEŠ PODNIKAT je vzdělávací program pro studenty středních škol, který vznikl v roce 2012 a kterým již prošlo více jak 37 000 studentů. Program realizujeme v celém Česku na všech typech středních škol a je pro školy zdarma. V současné době spolupracujeme s 160 podnikateli, kteří vedou semináře pro studenty a 250 středními školami ve všech regionech.

V době nouzového stavu pořádáme Online semináře MŮŽEŠ PODNIKAT. Pořádáme interaktivní semináře, které studentům obohatí výuku. Semináře MŮŽEŠ PODNIKAT je možné začlenit do výuky ZSV, ekonomie nebo jiných odborných předmětů.

Zdroj: Tisková zpráva, Můžeš podnikat