76/2004 Sb. o změnách státních hranic s Rakouskou republikou

Schválený:
76/2004 Sb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 22. ledna 2004
o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:
Čl.1
Parlament České republiky souhlasí se změnami státních hranic České republiky s Rakouskou republikou podle Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic, podepsané v Praze dne 26. října 2001.
Čl.2
Změny státních hranic České republiky podle Smlouvy uvedené v čl. 1 nabývají platnosti dnem, kdy vstoupí v platnost tato Smlouva.
Čl.3
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty