409/2011 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Schválený:
409/2011 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2011
o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Vláda nařizuje podle § 9 odst. 1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.:
 
§ 1
Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3 410 Kč.
 
§ 2
(1) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 3 140 Kč.
(2) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně
a) 2 830 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
b) 2 450 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
c) 2 140 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
d) 1 740 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.
 
§ 3
Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 200 Kč.
 
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Dr. Ing. Drábek v. r.

Související dokumenty