292/2004 Sb. o zásluhách Edvarda Beneše

Schválený:
292/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. dubna 2004 o zásluhách Edvarda Beneše
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Edvard Beneš se zasloužil o stát.
 
§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty

Články

Pedagogický rozhovor není výslech