222/2011 Sb. o zavedení letního času v letech 2012 až 2016

Schválený:
222/2011 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. června 2011
o zavedení letního času v letech 2012 až 2016
Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 54/1946 Sb., o letním čase, a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:
 
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje zavedení letního času v letech 2012 až 2016.
 
§ 2
Počátek a konec letního času v letech 2012 až 2016
(1) Letní čas se zavádí
a) v roce 2012 dnem 25. března,
b) v roce 2013 dnem 31. března,
c) v roce 2014 dnem 30. března,
d) v roce 2015 dnem 29. března,
e) v roce 2016 dnem 27. března.
V těchto dnech o druhé hodině středoevropského času se posunou hodiny na třetí hodinu letního času.
(2) Letní čas končí
a) v roce 2012 dnem 28. října,
b) v roce 2013 dnem 27. října,
c) v roce 2014 dnem 26. října,
d) v roce 2015 dnem 25. října,
e) v roce 2016 dnem 30. října.
V těchto dnech o třetí hodině letního času se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času.
 
§ 3
Vliv zavedení letního času na stanovenou týdenní pracovní dobu
(1) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým počátek letního času v letech 2012 až 2016 připadne do jejich směny, pokud se tato směna v důsledku zavedení letního času zkrátí, bude v příslušném týdnu o 1 hodinu kratší.
(2) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým konec letního času v letech 2012 až 2016 připadne do jejich směny, pokud se tato směna v důsledku ukončení letního času prodlouží, bude v příslušném týdnu o 1 hodinu delší.
 
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2011.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Dr. Ing. Drábek v. r.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času.
Sdělení Komise v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES o úpravě letního času - Harmonogram období letního času (2011/C 83/06).