124/2014 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 244/2011 Sb.

Schválený:
124/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 2. července 2014,
kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 244/2011 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 41 odst. 1 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů:
Čl. I
Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 244/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 14 odst. 2 až 13 se slova „má územní působnost“ nahrazují slovy „je určen“.
2. V § 14 odstavec 6 zní:
„(6) Diagnostický ústav v Praze 4 - Michli je určen pro hlavní město Prahu a pro správní obvody obcí s rozšířenou působností Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim a Votice.“.
3. V § 14 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 14 se označují jako odstavce 7 až 13.
4. V § 14 odstavec 13 zní:
„(13) Zařízení pro děti-cizince v Praze je určeno pro celou Českou republiku.“.
5. V § 15 se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“ a slova „11 až 13“ se nahrazují slovy „10 až 12“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2014.
Ministr:
PhDr. Chládek, MBA, v. r.