Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů

Vydáno:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává metodické doporučení jako podporu mateřským školám v situaci, kdy zákonný zástupce oznámí, že se rozhodl plnit povinné předškolní vzdělávání svého dítěte formou individuálního vzdělávání. 

Související dokumenty

Vzory