Správní soudnictví; správní rozhodnutí; správní orgán; osoba - oprávněná; rodiče; odvolání; opravný prostředek - řádný

Ústavní soud - senát Vydáno:
Array

Související dokumenty