Kulturní památka; správní soudnictví; správní řízení; vlastnické právo - omezení; nemovitost; akt - deklaratorní

Ústavní soud - senát Vydáno:
Array

Související dokumenty