Pracovněprávní vztahy; Výpověď z pracovního poměru; Neplatnost právního úkonu; Přípustnost dovolání

Nejvyšší soud ČR - senát Vydáno:
Array

Související dokumenty