Soustavné porušování pracovní kázně a okamžik upozornění na možnost výpovědi (§46/1/f). Porušení pracovní kázně vystoupením na schůzi odborové organizace

Nejvyšší soud ČR - senát Vydáno:
Array

Související dokumenty