Pracovní kázeň; porušení pracovní kázně zaměstnancem a jeho nadřízeným

Nejvyšší soud ČR - senát Vydáno:
Array

Související dokumenty