PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

  • Článek
V předchozích číslech časopisu jsme si postupně ve třech článcích připomněli mnohá specifika, dokumentovaná i kazuisticky, o poruchách pozornosti s hyperaktivitou (čili ADHD). Uvědomili jsme si, že se v současnosti jedná v celosvětovém měřítku o jednu z nejčastěji diagnostikovaných dětských poruch s předpokládanou prevalencí mezi 5 až 10%. Významně častěji se vyskytuje u chlapců. Přetrvání poruchy do dospělosti se udává v rozmezí od 35% do 55%, vhodným výchovným vedením se však její sociální projevy a dopady u každého člověka dají do určité míry minimalizovat. Mnohdy bývá - především u těžších případů - potřebná dopomoc vhodných léků předepsaných pedopsychiatrem.
  • Článek
V minulých dílech seriálu jsme si přiblížili podstatu obtíží poruch pozornosti s hyperaktivitou, známých pod zkratkou ADHD. Připomněli jsme si, že se jedná o jednu z nejčastějších neurobehaviorálních poruch dětského věku, přetrvávající až do dospělosti.
  • Článek
V minulém čísle jsme si podrobně povídali o hyperaktivitě, impulzivitě a nepozornosti a označili jsme si je za tři základní symptomy poruchy pozornosti s hyperaktivitou čili ADHD. Uvažuje se ovšem, že k těmto třem základním znakům přibude ještě čtvrtý, a to tzv. behaviorální inhibice (extrémní plachost).
  • Článek
Od září 2016 školství v naší republice oficiálně nastoupilo legislativně podpořenou cestu společného vzdělávání. Jak všichni čtenáři dozajista vědí, jedná se primárně o podporu inkluzivní edukace dětí s různými druhy obtíží, tzv. dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), spolu s dětmi, které, laicky řečeno, tyto potřeby nemají. Učitelé by měli být v podstatě připraveni a schopni sami stanovit, jakou podporu jednotliví žáci potřebují, a podle toho pak přizpůsobit obsah jejich vzdělávání. Nejedná ale jen o předávání vědomostí.
  • Článek
Program, o kterém chceme čtenáře informovat a jehož jsme autorkami, je novinkou na našem trhu. Byl vytvořen z důvodu naší dlouhodobé potřeby pracovat s cíleným nástrojem na posílení pozornosti a paměti. Umožňuje modifikaci dle potřeb každého klienta, je strukturovaný a formou zprostředkovaného učení vede k uvědomování si kvality pozornosti a paměti s následným ovlivněním myšlenkových procesů.