Nárok na řádnou dovolenou při zkrácením úvazku ve školství

Plné znění otázky

Zaměstnankyně odpracovala 13,33 hodin týdně (úvazek 0,3333 - nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - učila v pondělí a ve středu). Nastoupila 1. 9. 2021 a k 31. 10. 2021 byl zrušen pracovní poměr ve zkušební době. Je výpočet nároku 13,33/52× 8 × 8 = 17 hodin řádné dovolené správný? Jaký použít průměr pro náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou, když v předchozím kalendářním čtvrtletí pracovala pouze v září, a to 9 dnů, odpracovala 60,01 hodin a její hrubá mzda činila 11 934 Kč?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 211, 355 zákona 262/2006 Sb. zákoník práce