FKSP - pořízení, údržba a oprava DDHM hrazeného z fondu

Plné znění otázky

Příspěvková organizace - škola - by chtěla zakoupit svým zaměstnancům elektrokola (do 40 000 Kč), které jim bude půjčovat za úplatu (z vybrané úplaty by se následně hradila výměna baterie a případné opravy). Bude vybraná úplata účtovaná jako příjem do FKSP dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP? Lze následně opravy a údržbu kol z FKSP hradit (pokud je vybraná úplata zdrojem FKSP), anebo je nutné je hradit z provozních nákladů?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb