Očkování proti covid-19

Plné znění otázky

Na naší základní škole bude probíhat očkování proti covid-19. Zaměstnanci jsou vybírání podle kritérií stanovených vedením školy (věk, kontakt s dětmi apod.). Je možné poskytnout očkování i 2 zaměstnancům pracujícím na základě dohod, které jsou uzavřeny na dobu neurčitou? Jeden zaměstnanec pracuje v mateřské školce jako údržbář (dohoda o PČ) a do zaměstání chodí každý den. Druhý má v popisu práce poradenskou činnost. Pracuje nepravidelně dle potřeby na základě dohody o provedení práce, základní školu navštěvuje pouze v případě převzetí nebo odevzdání vykonané práce, popřípadě nutné konzultace přiděleného úkolu s vedením školy. Oběma zaměstnancům je více než 70 let. Je v kompetenci ředitele školy rozhodnout, že tyto zaměstnance uvede také do pořadníku očkování k ostatním zaměstnancům školy, nebo se musí oni sami zaregistrovat někde jinde?

Odpověď

Související dokumenty