Pracovní úraz

Plné znění otázky

Dobrý den, prošla jsem na webu informace ohledně přímé a tzv. "nepřímé" pracovní doby a její evidence. Chápu, že je nutné, aby byla písemně evidována pracovní doba určená zaměstnavatelem i pracovní doba, kterou si pedagog rozvrhuje sám (dle § 22a, odst. 3 zákona o pedagogických pracovnících). Tzn. musí existovat písemný rozpis celé pracovní doby, včetně vymezení přímé ped. činnosti, nepřímé ped. činnosti, kterou bude pedagog dělat na pracovišti (dle § 22a, odst. 2) a vymezení nepřímé ped. činnosti, kterou si sám rozvrhuje pedagog (a určuje místo). Také chápu definici pracovního úrazu, což je (jednoduše řečeno) pracovní úraz, který vznikne při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jak ale správně postupovat v případě, kdy úraz vznikne v pracovní době, kterou si pedagog sám rozvrhuje a v místě, které si sám určí (např. doma)? Pokud vznikne při plnění pracovních úkolů, "není co řešit". Jak ale postupovat, pokud se stane úraz v této pracovní době, ale nikoli v souvislosti s plněním pracovních úkolů (např. si pedagog jde v této době nakoupit a srazí ho auto). A druhá věc – jak postupovat, pokud se pedagogovi stane úraz při plnění pracovních úkolů, ale mimo vymezenou pracovní dobu. Např. učitelka MŠ jde mimo vymezenou pracovní dobu koupit nové knihy a srazí ji auto. Je to "její problém", že nešla přesně během vymezené nepřímé ped. činnosti?

Odpověď